Älvestad hembygdsförening
Flygfoton över Älvestad del 1
Affären vid Lickstabacken 1958. Här på kartan.
Affären vid Lickstabacken 1985
Amnada 10, 1958 Ligger här
Amnada 10,1985. Ser ut så här nu
Amnada Mellangård 1958 Ligger här
Amnada Ödegård 1958. Här på kartan
Amnada Ödegård 1985. Örvad i bakgrunden. Ser ut så här från marken.
Amnada Östergård 1985. Ligger här. Ser ut så här från marknivå nu.
Björkdungen 1985. Ligger på Drottninggatan, här.
Björkmon 1958. Ligger här på kartan, och ser ut så här nu.
Affären vid Lickstabacken 1958. Ser ut så här nu
… och 1985, Fornåsa i bakgrunden.
Borringe Säteri 1958. På kartan här
 
Borringe Frälsegård 1958. Här på kartan.
Borringe Frälsegård 1985. Från marknivå nu.
Borringe 25 1985. Ligger här
Borringe Mellangård 1958. Ligger här.
Borringe Mellangård 1985. Ser ut så här nu.
Drottninggatan 1958.Eriksberg, Hemdala o Gottfridsberg. Ligger här.
Drottninggatan 1985. Norra delen med Älvan 603 i centrum. Ligger här.
Drottninggatan 1985. Eriksberg. Ligger här. Ser ut så här nu
Ekebo 1985, ligger här. Ser ut så här nu…
Fridensborg på Drottninggatan 1985… (Sven Ekbergs cykelverkstad i bakgrunden)
och 1958. Ligger här och ser ut så här nu
Fridensborg på Sandgatan 1958, ligger här. I bakgrunden Karlsborg.
Fridhem 1958, ligger här. Från marknivå nu
Försjö 17 med 15 i bakgrunden. 1985. Ligger här. Ser ut så här nu.
Karlstorp på Drottninggatan 1958, ligger här
Försjö 21, 1985, ligger här. Marknivå nu
Försjö 45, vid Försjökorset 1985. Ligger här.
… och så här 1958
… 1958. Marknivå nu.
Försjö 48 vid Försjökorset 1985. Ligger här
Försjö Mellangård 1958.
… och 1985. Ligger här.
Försjö Västergård 50, 1985. Ligger här. Emaus och vägen mot Skeppsås i bakgrunden.
Försjö Västergård 52, 1985. Ligger här. Östergården i bakgrunden.
Försjö Östergård 1958. I förgrunden ligger soldattorp nr 80, kallades Rotetorpet. Revs 1967. Ligger här
Östergården 1985, och marknivå nu.
Försjökorset 1985. Här.
Försjö Västergård nr 50 och 52. Året är 1958. Ligger här.
Försjö affär, 1958. Ligger här Ser ut så här nu.
Gamla Missionshuset 1986. Försjökorset i bakgrunden. Ligger här. Marknivå nu.
Grönlund på Drottninggatan 1985, ligger här Ser ut så här nu.
Gottfridsberg på Drottninggatan 1958. Soldattorp nr 76, Perstorp, i förgrunden, revs 1972. Ligger här
…och 1985. Från marknivå ser det ut så här nu.
Hallunda på Drottninggatan, 1985. Ligger här.
Hemdala på Drottninggatan 1958. Ligger här.
…och 1985.
Hjortsberg på Drottninggatan, 1985. Ligger här.
Hälleberga Östergård 1958 och 1985, ligger här. Utdrag ur “Gods och gårdar” från 1940.
Hälleberga Västergård 1985. Ligger här. Utdrag ur “Gods och gårdar” från 1940.
Sid 1  Sid 2  Sid 3
Med benäget tillstånd från Arkiv Digital, kan vi här visa en del flygfoton över Älvestad socken. Årtalen är ungefärliga.Klicka på bilden för att förstora. Till en del fastigheter finns  det även nutida bild i marknivå till.
Sid 1  Sid 2  Sid 3