Fritidsgården
Älvestad Fritidsgård startade den 17mars 1969. Föregångaren till fritidsgården i skolan kan man förmoda var den idrottsförening som bildades den 9/4 1963 med Gunnar Arvidsson i Karlshov som ordförande. Deras stora arbete var att ombesörja att en ishockeyplan anlades, en sarg sattes upp och belysning fixades. Här har under årens lopp många frivilliga arbetstimmar fullgjorts. Idrottsföreningens senare öden och äventyr är döljda i dunkel. Tillika fanns det en för många troligtvis okänd idrottsförening inom skolan, Älvestads skolas gymnastik- och idrottsförening, bildad 1936. Den 7 feb 1969 började dåvarande kommunen, Bobergs, Kommunfullmäktige att diskutera en eventuell start av en fritidsgård i socknen . Beslutet blev att det skulle startas en i Älvestad Skola. Den drivande kraften till detta var Gösta Tegnert i Tegneby Södergård. Ledare för fritidsgården blev Gunnar Schoberg. 1972-77 var Tore Eriksson ansvarig ledare. Han efterträddes av Bertil Karlsson (Pantzar ) som fortsatte till 1991. Det har varit flera som på ett förtjänstfullt sätt varit delaktiga i ungdomsarbetet under dessa år. Med reservation för att någon kan ha blivit glömd kan vi, förutom de redan nämnda, notera följande: Bertil Nilsson, Eva Johansson, Kristina Jern, Per Tevell, Ylva Gyllenhammar, Mats Hellstrand, Anette Stendahl, Lars Eriksson, Elsa Larsson och Brith Westling 1990 beslutade kommunen, som då var Motala Kommun, att lägga ner alla fritidsgårdar för att spara pengar, men Älvestadborna fortsatte helt utan ersättning att driva verksamheten på frivillig väg för att rädda fritidsgården åt ungdomarna. Hösten 1990 startade med att vi diskuterade vad som skulle göras för att rädda den fortsatta verksamheten. Den 27 nov samlades vi till ett möte hemma hos Ingrid och Lennart Gustavsson,Lövsborg Älvan. Med på mötet var Kent Willy Brant från Östra Kommundelskontoret (ÖKDN), Ingrid och Lennart Gustavsson, Inger Tegnert, Per Tevell och Tore Eriksson.Beslutet blev att vi skulle uppvakta ÖKDN’s ordförande Annika Dahlström med protestlistor och samtal.   Ingrid Gustavsson och Tore Eriksson åkte runt i socknen och samlade in namnunderskrifter, listor var utlagda på macken i Fornåsa och lanthandeln i Klockrike. Vi lyckades med att få 470 namn på våra listor. Den 5 dec 1990 var det avtalat möte med Annika Dahlström på hennes kontor i Borensberg. Glada i hågen åkte ett 20 tal Älvestadsbor dit ( största delen var ungdomar ) med var också Hans o StinaLisa Tevell, Inger Tegnert, Marianne Andersson och Tore Eriksson. Annika Dahlström blev mäkta förargad över att vi kom så många samt att vi tagit med oss Motala Tidning. När hon skällt på oss en stund fick två av oss diskutera fritidsgården med henne. Det hela resulterade i att Älvestad Hembygdsförening bildades den 17dec  1990 för att överta ansvaret för fritidsgården,med ekonomisk stöttning av ÖKDN. En interimsstyrelse bildades och bestod av: Jan Blomqvist ordf. Hans Tevell vise ordf. Birgitta Nilsson kassör. Ledamöter blev: Britta Johansson, Per Tevell och Tore Eriksson. Den 19 mars 1991 var det första mötet och Per Tevell ersattes av Susanne Jaensson, övriga omvaldes. Den 26 sept beslutades i Motala Kommunfullmäktige  att vi skulle få köpa skolan för 5000 kr. Den 23 okt 1991 var så affären klar med kommunen och vårt mål att behålla huset var i hamn. Ledare sedan 1991 har varit: Kjell Larsson, Per-Inge Pettersson, Susanne Jaensson, Jimmy Arvidsson, Mattias Renholm, Helene Jerrebrandt, Anna Eriksson, Veronica Fredriksson, Eva Fredriksson, Torbjörn Danell, Magnus Nilsson, Chatarina Rodenvik, David Johansson, Markus Danell, Åsa Nilsson, Viktor Karlsson, Johannes Johansson, Emma Karlsson, Anette Malm, Signe Nyander och Felizia Amnefalk. Ledare 2023 är Micaela Nilsson, Madeleine Rodenvik, Miranda Hagström, Felizia Amnefalk och Camilla Wallberg. Ungdomsgården är för närvarande (2024) öppen endast tisdagar mellan 18-21 under höst- och vårterminen, men är stängd under sommarlovet, undantaget vissa aktiviteter, som t.ex sommaren 2013 då fritidsgården anordnade ett sommarläger på Motala Kommuns sommarläger i Sankt Anna under tre dagar och ett tvådagars kanotläger vid Boren 2014. Vi har gjort resor till Bodaborg i Karlskoga och Sävsjö, bad i Linköpings simhall, Prison Island, Palstorps Hage, Tom Titt i Södertälje m.m. och har även anordnat LAN (Local Area Network) och filmkvällar under jul-sport och sommarloven med övernattningar under en eller två nätter i bygdegården. Uppslutningen är stor med upp till 30 deltagare vid vissa aktiviteter, och ungdomarna verkar vara väldigt nöjda med sin fritidsgård. Upptagningsområdet är stort med deltagare från omkringliggande socknar. Fritidsgården har en aktiv facebooksida som du kan hitta här. Den uppdateras betydligt oftare än den här hemsidan, så om du vill ha rykande aktuella uppdateringar så kan du hitta dem där.                                
Älvestad Hembygdsgård Ungdomsgården på Motala Kommuns sommaranläggning i Sankt Anna LAN på Älvestad ungdomsgård Biljardrummet Älvestad hembygdsförening