Kontakt och Info
Om du vill kontakta någon i styrelsen hittar du dom här.
Styrelsen för Älvestad Hembygdsförening 2023              
Ordförande Marianne Waller, tele. 070-3282896  Vice Ordförande Anders Nilsson, tele. 013-393111 el. 070-5395686  Kassör Birgitta Nilsson tele. 070-5974685 Sekreterare Åke Gustavsson, tele. 076-1098291 Övriga Ledamoter Anders Björklund, tele. 070-5126129 Micaela Nilsson, tele. 072-3085247 Ersättare Magdalena Eriksson, tele. 070-5522643 Ingrid Hallendorff, tele 072-7467716 Camilla Wallberg, tele 070-6292848 Revisorer Anna Gyllenhammar och Tommy Waller Ersättare revisorer Ragnar Monson, Magnus Nilsson Ombud till Hembygdsförbundet Marianne Waller och Ingrid Hallendorff Valberedning Tommy Waller Martin Waller Felizia Amnefalk Ansvarig för ungdomsgården Micaela Nilsson, tele. 072-3085247 Övriga ledare för ungdomsgården Madeleine Rodenvik, Felizia Amnefalk och Miranda Hagström Se mera info om UG här..  Ansvarig för websida Anders Nilsson, tele. 013-393111, 070-5395686 eller mail Telefon Hembygdsgården då de ”gamla” telefonledningarna numera är nedlagda, går det ej att ringa direkt till Hembygdsgården längre. Mail Hembygdsföreningen  elfestad@boremail.com Medlemsavgift fr.o.m 2024, enskild 150:-, familj 300:- Insättes på bankgiro 5863-6085     
Vald för 1 år (2023) Vald för 2 år (2023-24) Vald för 2 år (2023-24) Vald för 2 år (2023-24) Vald för 2 år (2022-23) Vald för 2 år (2022-23) Vald för 2 år (2023-24) Vald för 2 år (2023-24) Vald för 2 år (2023-24) Valda för 1 år (2023) Valda för 1 år (2023) Valda för 1 år (2023) Vald för 1 år (2023) Vald för 1 år (2023) Vald för 1 år (2023) Vald för 1 år (2023)
Älvestad hembygdsförening
Information om nya Dataskyddsförordningen Till dig som är medlem i Älvestad Hembygdsförening. Den 25 maj 2016 började Dataskyddsförordningen (GFPR) gälla.Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL). Den nya förordningen gäller hela EU. Vad handlar det om? Syftet är bl.a. att stärka integritetsskyddet. För föreningens del handlar det om hur vi hanterar och lagrar personuppgifter. Älvestad Hembygdsförening har ett medlemsregister med följande uppgifter: namn, adress, telefonnummer, epostadress och medlemsnummer. Uppgifterna är nödvändiga för att föreningen ska kunna arbeta. Uppgifterna används bl.a. när vi gör utskick eller när vi har aktiviteter som kräver medlemskontroll. Som medlem ska du vara informerade om att vi har detta medlemsregister. Till medlemmar som inte finns i närområdet skickar föreningen brev. Läs mer på Datainspektionens hemsida.