Kontakt och Info
Om du vill kontakta någon i styrelsen hittar du dom här.
Styrelsen för Älvestad Hembygdsförening 2024              
Älvestad hembygdsförening
Information om nya Dataskyddsförordningen Till dig som är medlem i Älvestad Hembygdsförening. Den 25 maj 2016 började Dataskyddsförordningen (GFPR) gälla.Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL). Den nya förordningen gäller hela EU. Vad handlar det om? Syftet är bl.a. att stärka integritetsskyddet. För föreningens del handlar det om hur vi hanterar och lagrar personuppgifter. Älvestad Hembygdsförening har ett medlemsregister med följande uppgifter: namn, adress, telefonnummer, epostadress och medlemsnummer. Uppgifterna är nödvändiga för att föreningen ska kunna arbeta. Uppgifterna används bl.a. när vi gör utskick eller när vi har aktiviteter som kräver medlemskontroll. Som medlem ska du vara informerade om att vi har detta medlemsregister. Till medlemmar som inte finns i närområdet skickar föreningen brev. Läs mer på Datainspektionens hemsida.
Ordförande Anders Nilsson, tele. 013-393111 el. 070-5395686   Vice Ordförande Marianne Waller, tele. 070-3282896  Kassör Birgitta Nilsson tele. 070-5974685 Sekreterare Felizia Amnefalk, tele. 072-4496178 Övriga Ledamoter Åke Gustavsson, tele. 076-1098291 Micaela Nilsson, tele. 072-3085247 Camilla Wallberg, tele 070-6292848 Ersättare Magdalena Eriksson, tele. 070-5522643 Ingrid Hallendorff, tele 072-7467716 Revisorer Anna Gyllenhammar och Tommy Waller Ersättare revisorer Ragnar Monson, Magnus Nilsson Ombud till Hembygdsförbundet Anders Nilsson och Marianne Waller Valberedning Tommy Waller Martin Waller Anders Björklund Ansvarig för ungdomsgården Felizia Amnefalk, tele. 072-4496178 Övriga ledare för ungdomsgården Micaela Nilsson, Madeleine Rodenvik, Felizia Amnefalk, Miranda Hagström och Camilla Wallberg. Se mera info om UG här..  Ansvarig för websida Anders Nilsson, tele. 013-393111, 070-5395686 eller mail Telefon Hembygdsgården då de ”gamla” telefonledningarna numera är nedlagda, går det ej att ringa direkt till Hembygdsgården längre. Mail Hembygdsföreningen  elfestad@boremail.com Medlemsavgift fr.o.m 2024, enskild 150:-, familj 300:- Insättes på bankgiro 5863-6085     
Vald för 1 år (2024) Vald för 2 år (2024-25) Vald för 2 år (2023-24) Vald för 2 år (2024-25) Vald för 2 år (2023-24) Vald för 2 år (2024-25) Vald för 2 år (2024-25) Vald för 2 år (2023-24) Vald för 2 år (2023-24) Valda för 1 år (2024) Valda för 1 år (2024) Valda för 1 år (2024) Vald för 1 år (2024) Vald för 1 år (2024) Vald för 1 år (2024) Vald för 1 år (2024)