Älvestad hembygdsförening
Om Tore och hans bok
In memoriam Tore Eriksson Älvestad Hembygdförenings vice ordförande Tore Eriksson har avlidit. Tore var ordförande 2002-14 och ville 2014 sluta, men övertalades till att stanna kvar som vice ordförande. Hans kunskap och engagemang om hembygden och Hembygdsföreningen var väldigt stort, och hans intresse visade sig i all den tid han lade ner på sitt arbete för föreningen. Om det inte var underhåll på Hembygdsgården så var det pappersarbete och planering för de olika aktiviteterna inom föreningen. Han gav ut ett månatligt informsationsblad  som han kallade Älvfåran, som han själv delade ut till alla hushåll i socknen   Han hade även en gedigen kunskap om alla människor och gårdar i Älvestad, både nutida och historiskt, vilket bl.a resulterade i boken om Drottninggatan i Älvestad som kom i tryck 2016. 1993 blev hans sammanställning om alla knekttorpen och dess inneboende, i Älvestad socken, klar. Den ledde till den knektvandring som genomfördes 2005, då alla knekttorpen på Drottninggatan blev markerade med skyltar.   Tore var även till stor del  delaktig i fritidsgården och dess historia, han var själv ledare där under åren 1972-77. Under bildandet av Älvestad Hembygdsförening och köpet av Älvestad gamla skola  var Tore en av de drivande krafterna, och han satt med i den första styrelsen som bildades 1991, och har sedan dess varit med i föreningens styrelse.   Tore var född i Tjällmo 1939, och flyttade till Älvestad 1969. Han hade alltid någon liten anekdot eller historia att berätta på ett skämtsamt sätt, som genererade många glada skratt. Tore blev hedersmedlem 2015 och kommer alltid att finnas i våra minnen.
En sida ur boken
Framsida
Baksida
“Torp och gårdar i Älvestad socken, sockenmarken Drottninggatan”
Boken är en sammanställning om Drottninggatan, gårdarna,torpen och människorna som lever och har levt där och deras historia. Tore Eriksson har gjort ett otroligt jobb med att ta fram bilder och fakta om alla fastigheter utmed Drottninggatan, som i begynnelsen faktiskt var en bred vallgata. Boken borde vara ett “måste” för alla Älvestadbor som här kan få en historisk tillbakablick på sin hemsocken. Kontakta Marianne,tele 070-32 82 896, eller maila, om du vill köpa den, då det inte går att köpa den i bokhandeln. Pris 200:-.    
Tore med sin bok