Fritidsgården
Program
Älvestad hembygdsförening
Till föräldrar med barn på ungdomsgården (ug) i Älvestad Om något händer är det viktigt att ledarna på ug kan nå er föräldrar. Vi vet att ni säkert skulle bli upprörda och arga om ni inte fick veta att det hänt ert barn något allvarligt. Vi vet att ledarna försöker få in kontaktuppgifter utan att lyckas. Av de barn som deltar på ug under våren saknas uppgifter från hälften. Det kan vi inte acceptera! Vi ber er därför att fylla i det här formuläret
2022
Styrelsen för Älvestad Hembygdsförening
All data behandlas enligt GDPR. Vill du inte fylla i uppgifterna MÅSTE du meddela infon personligen till någon av ledarna.