Kartor över Älvestad
Älvestad hembygdsförening
Häradsekonomiska kartan från c:a 1870. Laga skifte är nu genomfört i de flesta byarna, men alla gårdar har ännu inte fått sina namn, det står bara “utfl. gård”
Här kan du se en del gamla kartor över Älvestad och dess byar
Hellestad by
Studsberg by 1765
Södra Tegneby by 1767
Norra Tegneby by 1769
Älvestad kyrkby 1769
Älvestad sockenmark med Drottninggatan mitt i,1769
Älvestad sockenmark 1769
Amnada by 1772
Örvad by by 1775
Borringe by 1780
Lilla Wittorp by 1782
Prästorp by 1789
Norra Tegneby by 1792
Försjö by 1794
Stora Wittorp by 1795
Kartor över “Storskiftet” som genomfördes c:a 1765-1795
Klicka på bilderna för att förstora dem
Då Älvestad socken hamnar på fyra olika sidor i Häradsekonomiska kartan är detta ett fotokollage, därav det osymmetriska formatet.