Älvestad hembygdsförening
Historia
Knekttorpen i Älvestad
Bergslags Kompani, 2:a Kungliga Livgrenadjärregementet 13 rotar.
Alla rotar med dess soldattorp
Bergslags Kompani, 2:a Kungliga Livgrenadjärregementet 13 rotar.
Kiolja Backgård Grenadjärtorp nr 41 Huset ligger på Karlhofs ägor och är sommarstuga: LUNDEN Låg här
Kiolja Östergård senare Skattegård Grenadjärtorp nr 42 Torpet revs 1952-53 och kallades Kölja soldattorp. Låg här.
Helleberga Rusthåll Grenadjärtorp nr 40 (på Drottninggatan) Torpet revs 1933 och ett nytt byggdes: STENSLUND här ser det ut nu, och det ligger här. här såg gamla torpet ut.
Studsberg Norrgård Grenadjärtorp nr 43 (på Drottninggatan) Torpet finns fortfarande kvar. Litet och lågt ligger det efter Drottningatan: SÖDRA LUND
Studsberg Mellangård Grenadjärtorp nr 44 (på Drottninggatan) Huset finns kvar ock ser inte ut att ha byggts om då det är en liten och låg byggning: FRIDENSBORG här ser det ut nu, och förr, och  här ligger det
Studsberg Södergård Grenadjärtorp nr 45 (på Drottninggatan)
När Jarl slutade som knekt köpte han torpet och byggde ett nytt hus som sedermera revs och en ny villa byggdes: GRÖNLUND här ser det ut nu, och här ligger det
Munnerstorp Grenadjärtorp nr 46 (på Drottninggatan) Med August Willhelm Werf gick Älvestads sista knekt ur tiden.Huset brann ned i samband med reparation sep-okt 1965. Det byggdes ett nytt hus på sanma stäIle som det gamla: KÄLLTORP Så här såg det ut och nu, och här  ligger det.
Norra Tegneby Rusthåll, från 1876 På Ägorna. Grenadjärtorp nr 47 Huset finns kvar men är tillbyggt med en ny bostadsdel, och ligger c:a 200m från Drottninggatan: BJÖRKDUNGEN Här ligger det.
Älvestad Södergård Grenadjärtorp nr 48 (på Drottninggatan) Huset finns kvar men i renoverat skick och Iigger utefter Drottningatan: HEMDALA
här ser det ut nu, och här ligger det Så här såg det ut 1915(klicka på den för att förstora)
Älvestad Västergård Grenadjärtorp nr 49 Från 1821 är Mangnus Sten trumslagare i Stenstorp. Grenadjärstorpet står tomt från 1821 ti1l 1866 då det förmodligen revs eftersom det inte Iängre finns med i husförhörslängderna. Oklart var det låg.
Stora Prästtorp Grenadjärtorp nr 50 Stugan finns kvar, även ladugården: SÄTTORP Här ligger det, en bit från Drottninggatan, och så här såg det ut.
Borringe Säteri, från 1877 Norrgårdens ägor Grenadjärtorp nr 52. Torpet låg här.  I samband med laga skifte i Borringe by 1897, revs torpet och nytt soldattorp blev enligt laga skiftes dokument Lövsborg, (senare plantskolan). Emellertid benäms fastigheten Björkdala, c:a 300 m ner på Sandgatan, som Soldattorp nr 52 i husförhörslängderna. Troligast var det Lövsborg. Enligt en artikel i Corren  från 12 april 1966 ägdes torp nr 52 av Skogsvårds- styrelsen, och den gamla knekttavlan satt på ena gaveln av huset.
Kölbäck Skattegård (på ägorna) Grenadjärtorp nr 62 Torpet revs omkring 1950 och kallades: KÖLBÄCKATORPET Torpet låg här, såg ut så här
här ser det ut nu, och här ligger det