Älvestad hembygdsförening
Historia
Knekttorpen i Älvestad
Wreta Kloster Kompani, 1:a Kungliga Livgrenadjärregementet 10 rotar.
Alla rotar med dess soldattorp Wreta Kloster Kompani, 1:a Kungliga Livgrenadjärregementet 10 rotar
Helleberga Östergård, från 1896 Västergårdens ägor
Grenadjärtorp nr 72 Huset finns kvar och heter: KATRINELUND. Ligger här
Kiolja Skattegård, senare Månsgården Grenadjärtorp nr 74 Torpet står tomt från 1871 till 1877. Ligger på Karlhofs ägor och rivs 1953-54. Torpet hette: LILLA BRAHUS Låg här
Södra Tegneby Södergård Grenadjärtorp nr 75 Huset finns kvar som sommarstuga: KARLSLUND, ligger här.
Älvestad Boställe, från 1878, Ljungsgårdens ägor Grenadjärtorp nr 76 Huset revs 1971-72. Torpet hette: PERSTORP Låg här, och såg ut så här
Amnada Västergårds ägor Grenadjärtorp nr 77, från 1896 nr 128 Huset heter senare Amnadatorp. Revs 2020. Låg här.
Örvad Norrgård senare Södergården Grenadjärtorp nr 78. Rivet. Låg här
Stora Vittorp, 1840 på Lilla Vittorps ägor Grenadjärtorp nr 79 Huset revs 1943 och ersattes med ett nytt som ligger längre från vägen än det gamla. Det ligger mellan Försjö och Vittorp: VÄSTANÅ, ligger här.
Försjö Skattegård, Östergården Grenadjärtorp nr 80 Huset användes till arbetarbostad efter 1896.Revs 1967 och kallades ROTETORPET möjligen efter den siste knekten som hette Rote. Låg här.
Borringe Frälsegård Grenadjärtorp nr 81 Torpet revs. Låg här
Borringe Norrgård, från 1871 Borringe Utjord Grenadjärtorp nr 82 Torpet finns kvar och ligger här.