Nu är den här! Boken “Gårdar och torp i Älvestad socken, sockenmarken Drottninggatan” är nu tryckt och klar. “Dagligt liv i Älvestad förr”  del 2. Arvid Tegnis beskrivning av livet i Älvestad från mitten av 1800-talet till mitten på 1900-talet. Läs här Årets program här Söndagen den 12 mars Kl. 14.00 kåserar Bertil Norresjö under rubriken ”Från hav till fjäll i midnattsolens land” och visar bilder och video. Söndagen den 5 februari Årsmöte kl. 15.00. Sedvanliga förhandlingar och lotterier. Vi bjuder på fika. Ungdomsgården startar tisdagen den 24 januari kl 18. Välkommen Madde som ny ledare. Bilder från UG:s övernattning på Hembygdsgården här Ungdomsgården tar jullov  Återkommer i Januari igen.Tjuvstart med övernattning i bygdegården efter nyåret. Info på UG:s facebooksida. Vi välkomnar även Madeleine Rodenvik  som ny ledare, då Åsa Nilsson efter 10 år slutar som ledare. Vi tackar Åsa för alla åren och allt arbete hon har lagt ner för att traktens barn/ungdomar ska ha någon gemensam lokal att träffas och umgås i. Tack Åsa! Boken om Älvestad sockenmark, Drottninggatan Älvestad Hembygdsförening (läs Tore) har under en längre tid arbetat med att sammanställa en bok om Drottninggatan i Älvestad.Det är “en dokumentation av gårdar, knekttorp och människor, från vallgata till en av Sveriges unikaste Drottninggator”. Projektet är nu i sitt slutskede och förhoppningsvis kommer boken att tryckas i höst Fiske våren 2016 Bilder här Årets program för Hembygds- föreningen finns här Julbord i Hembygdsgården 2015 se bilder här... Lite bilder från höstens evenemang på Ungdomsgården kan du se här... Lite mer historia... Läs om Älvestads kommunala historia här... Vi har fått två nya ledare på ungdomsgården, Viktor och Emma. Läs mer på UG:s sida här.... Lite bilder från UG:s fisketur Se här... Som ni kanske vet så finns det ju en fin vävstuga i Bygdegåden, som är öppen onsdagar. Här kan du se lite bilder från vävstugan Undomsgården finns på Instagram och Facebook   Aktuellt Välkommen till Älvestad Hembygdsförening                                           Älvestad socken Älvestads socken har medeltida ursprung.  Socknen nämnes redan 1323 och kallas då Ællvistadhum. Förleden antas innehålla mansnamnet Älve. Efterleden är sta(d), 'ställe'. Socknen begränsas i norr och öster av Klockrike, i söder av Västerlösa och Normlösa (Svartån är gräns) samt i väster av Skeppsås och Fornåsa. Före 1902 skrevs socken även som Elfvestads socken. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Älvestads församling och för de borgerliga frågorna till Älvestads landskommun. Landskommunen inkorporerades 1952 i Bobergs landskommun, som 1971 uppgick i Motala kommun. Församlingen införlivades  2008 med Fornåsa församling. 1 januari 2016 inrättas distriktet Älvestad, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000. 2007 förstördes kyrkan i Älvestad av en brand men har sedan återuppbyggts i delvis ny tappning. Socknen har tillhört samma fögderier och domsagor som Bobergs härad. De indelta soldaterna tillhörde Första livgrenadjärregementet, Vreta Klosters kompani  och Andra livgrenadjärregementet, Bergslags kompani. Till sin natur är Älvestad ganska flackt. De vida     utsikterna förtas ofta genom skogsridåer. Det finns emellertid åsar, från vilka sikten blir fri. Från Borringe ned mot Örvad sträcker sig en tydligt markerad ås. Andra tydliga höjdpartier finns vid skolan, kyrkan och Studsberg. Högst är Borringeåsen, omkring 100 m. ö. h. Nivåskillnaden mellan slätten och de högsta punkterna är dock ej mer än 30 --35 m. Det finns fem kända gravfält från järnåldern och två runristningar är kända. Älvestad Hembygdsförening bildades den 17dec 1990. Största anledningen till bildandet var att få överta ansvaret för den nedläggningshotade fritidsgården,som tidigare drivits i kommunal regi.I samband med bildandet köpte föreningen Älvestad Skola av kommunen, för 5000:-och fastigheten har därefter använts som hembygdsgård och ungdomsgård. Det finns även en vävstuga på övre våningen som är flitigt använd. Föreningen är väldigt aktiv och har många aktiviteter, även ungdomsgården är väldigt aktiv med ambitiösa ledare och en stor skara ungdomar som samlas två kvällar i veckan för olika aktiviteter. Det finns möjligheter till bland annat innebandy och fotboll, biljard, tvspel, filmtittande eller att bara umgås. Under skolloven anordnas även LAN. Om du har något du vill ha med på sidan eller har information eller  har några synpunkter om någonting här på sidan, skicka då ett mail till webansvarig eller till styrelsen här. Sprid gärna sidan till era bekanta
Runsten vid Örevad Älvestad kyrka brinner Välkomna till ett nytt år med Älvestad Hembygdsförening Vi börjar det nya året med att dansa ut julen i Hembygdsgården söndagen den 15 jan kl 15.00. 5 feb har vi sedvanligt årsmöte. Du kan se årets program här. Boka särskilt in Lördagen den 13 maj då det är det hemvändardag, och med anledning av hembygdföreningens bok om just hus och torp på Drottninggatan, anordnas en trevlig torpvandring längs Drottninggatan under ledning av Tore Eriksson. Var beredda på en intressant promenad. Därefter blir det soppa. Ungdomsgården drar igång igen som vanligt med start den 17 januari. UG har haft en generationsväxling med många av de äldre barnen som slutat och väldigt få yngre som börjat. Man gjorde därför en storsatsning på en discokväll. Flygblad delades ut i alla brevlådorna i grannsocknarna och även skolorna i Fornåsa, Klockrike och Borensberg hjälpte till med att sprida infoblad (tack för hjälpen). Discot blev en jättesuccé med ett femtiotal barn närvarande, vilket överträffade alla förväntningar.  Nu är det för det mesta 10 -20 barn varje tidag och torsdag, vilket känns väldigt glädjande. Vårterminen tjuvstartade direkt efter nyår med övernattning med LAN, filmkväll m.m. och alla de tillgängliga tjugo platserna var bokade. Du kan se bilder från och övernattningen här. Efter mer än tio år som ledare slutar nu Åsa Nilsson som ledare och ny ledare blir Madeleine Rodenvik. Micaela Nilsson övertar ansvaret för UG. Kontaktlista för styrelsen och andra ansvariga kan du hitta här.    Läs här