Nu är den här! Boken “Gårdar och torp i Älvestad socken, sockenmarken Drottninggatan” är nu tryckt och klar. Läs mera här Lördagen den 27 maj Kl. 14.00 är det dags för årets mopedrally. Anmälan till Ingrid Hallendorff 072-746 77 16 eller i.hallendorff@telia.com. Servering av kaffe och kaka före start. Vid målgång har vi grillen varm. Du tar själv med det du vill äta och dricka. Hembygdföreningens styrelse för 2017 kan du se här “Dagligt liv i Älvestad förr”  del 2. Arvid Tegnis beskrivning av livet i Älvestad från mitten av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet. Läs här Årets program här Bilder från UG:s övernattning på Hembygdsgården här Ungdomsgården  Vi välkomnar Madeleine Rodenvik som ny ledare, då Åsa Nilsson efter 10 år slutar som ledare. Vi tackar Åsa för alla åren och allt arbete hon har lagt ner för att traktens barn/ungdomar ska ha någon gemensam lokal att träffas och umgås i.Övriga ledare är Micaela Nilsson, Viktor Karlsson och Emma Karlsson Lite mer historia... Läs om Älvestads kommunala historia här... Vi har fått två nya ledare på ungdomsgården, Viktor och Emma. Läs mer på UG:s sida här.... Lite bilder från UG:s fisketur Se här... Som ni kanske vet så finns det ju en fin vävstuga i Bygdegåden, som är öppen onsdagar. Här kan du se lite bilder från vävstugan Undomsgården finns på Instagram och Facebook   Aktuellt Välkommen till Älvestad Hembygdsförening                                           Älvestad socken Älvestads socken har medeltida ursprung.  Socknen nämnes redan 1323 och kallas då Ællvistadhum. Förleden antas innehålla mansnamnet Älve. Efterleden är sta(d), 'ställe'. Socknen begränsas i norr och öster av Klockrike, i söder av Västerlösa och Normlösa (Svartån är gräns) samt i väster av Skeppsås och Fornåsa. Före 1902 skrevs socken även som Elfvestads socken. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Älvestads församling och för de borgerliga frågorna till Älvestads landskommun. Landskommunen inkorporerades 1952 i Bobergs landskommun, som 1971 uppgick i Motala kommun. Församlingen införlivades  2008 med Fornåsa församling. 1 januari 2016 inrättas distriktet Älvestad, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000. 2007 förstördes kyrkan i Älvestad av en brand men har sedan återuppbyggts i delvis ny tappning. Socknen har tillhört samma fögderier och domsagor som Bobergs härad. De indelta soldaterna tillhörde Första livgrenadjärregementet, Vreta Klosters kompani och Andra livgrenadjärregementet, Bergslags kompani. Till sin natur är Älvestad ganska flackt. De vida     utsikterna förtas ofta genom skogsridåer. Det finns emellertid åsar, från vilka sikten blir fri. Från Borringe ned mot Örvad sträcker sig en tydligt markerad ås. Andra tydliga höjdpartier finns vid skolan, kyrkan och Studsberg. Högst är Borringeåsen, omkring 100 m. ö. h. Nivåskillnaden mellan slätten och de högsta punkterna är dock ej mer än 30 --35 m. Det finns fem kända gravfält från järnåldern och två runristningar är kända. Älvestad Hembygdsförening bildades den 17dec 1990. Största anledningen till bildandet var att få överta ansvaret för den nedläggningshotade fritidsgården,som tidigare drivits i kommunal regi.I samband med bildandet köpte föreningen Älvestad Skola av kommunen, för 5000:-och fastigheten har därefter använts som hembygdsgård och ungdomsgård. Det finns även en vävstuga på övre våningen som är flitigt använd. Föreningen är väldigt aktiv och har många aktiviteter, även ungdomsgården är väldigt aktiv med ambitiösa ledare och en stor skara ungdomar som samlas två kvällar i veckan för olika aktiviteter. Det finns möjligheter till bland annat innebandy och fotboll, biljard, tvspel, filmtittande eller att bara umgås. Under skolloven anordnas även LAN. Om du har något du vill ha med på sidan eller har information eller  har några synpunkter om någonting här på sidan, skicka då ett mail till webansvarig eller till styrelsen här. Sprid gärna sidan till era bekanta
Runsten vid Örevad Älvestad kyrka brinner Välkomna till ett nytt år med Älvestad Hembygdsförening Du kan se årets program här. Tyvärr har vi blivit tvugna att ställa in hembygdsdagen den 13 maj. Vi har haft årsmöte och hela styrelsen finns här. Ungdomsgården har dragit igång som vanligt med aktiviteter tis- och torsdagar. UG har haft en generationsväxling med många av de äldre barnen som slutat och väldigt få yngre som börjat. Man gjorde därför en storsatsning på en discokväll. Flygblad delades ut i alla brevlådorna i grannsocknarna och även skolorna i Fornåsa, Klockrike och Borensberg hjälpte till med att sprida infoblad (tack för hjälpen). Discot blev en jättesuccé med ett femtiotal barn närvarande, vilket överträffade alla förväntningar.  Vårterminen tjuvstartade direkt efter nyår med övernattning med LAN, filmkväll m.m. och alla de tillgängliga tjugo platserna var bokade. Du kan se bilder från  övernattningen här. Efter mer än tio år som ledare slutar nu Åsa Nilsson som ledare och ny ledare blir Madeleine Rodenvik. Micaela Nilsson övertar ansvaret för UG. Kontaktlista för styrelsen och andra ansvariga kan du hitta här.    In memoriam Tore Eriksson Älvestad Hembygdförenings vice ordförande Tore Eriksson har avlidit. Tore var ordförande 2002-14 och ville 2014 sluta, men övertalades till att stanna kvar som vice ordförande. Hans kunskap och engagemang om hembygden och Hembygds- föreningen var väldigt stort, och hans intresse visade sig i all den tid han lade ner på sitt arbete för föreningen. Om det inte var underhåll på Hembygdsgården så var det pappersarbete och planering för de olika aktiviteterna inom föreningen. Han gav ut ett månatligt informsationsblad  som han kallade Älvfåran, som han själv delade ut till alla hushåll i socknen Han hade även en gedigen kunskap om alla människor och gårdar i Älvestad , både nutida och historiskt, vilket bl.a resulterade i boken om Drottninggatan i Älvestad som kom i tryck 2016. 1993 blev hans sammanställning om alla knekttorpen och dess inneboende, i Älvestad socken, klar. Den ledde till den knektvandring som genomfördes 2005, då alla knekttorpen på Drottniggatan blev markerade med skyltar.   Tore var även till stor del  delaktig i fritidsgården och dess historia, han var själv ledare där under åren 1972-77. Under bildandet av Älvestad Hembygdsförening och köpet av Älvestad gamla skola  var Tore en av de drivande krafterna, och han satt med i den första styrelsen som bildades 1991, och har sedan dess varit med i föreningens styrelse. Tore var född i Tjällmo 1939, och flyttade till Älvestad 1969. Han hade alltid någon liten anekdot eller historia att berätta på ett skämtsamt sätt, som genererade många glada skratt. Tore blev hedersmedlem 2015 och kommer så alltid förbli. Tore med sin bok