Tore Eriksson In memorian Om Tore och hans bok här Årsmöte i Hembygdsgården söndag den 25 januari kl 15.00. Sedvanliga förhandlingar. Vi bjuder på fika. Välkomna Ungdomsgården startar igen den 23 januari kl.18.00. Vi hälsar Johannes Johansson välkommen som ny ledare, efter att Viktor har slutat. Flygfoton över Älvestad. Vi kan här visa bilder på en stor del av fastigheterna i Älvestad, tagna från ovan under förra seklet. 2018 års program för Hembygds- föreningen finns här Söndagen den 14 januari Julen dansas ut kl. 15.00 i Hembygdsgården. Weine Johansson spelar och Kristina Hellberg leder lekarna. Vuxna betalar fikat medan barnen bjuds på saft och godispåsar. Lotterier. Info från Ungdomsgården .  Övernattning / LAN 2-3 januari på Ungdomsgården. Se här. Det årliga julbordet har avnjutits av c:a 90 mätta och nöjda deltagare. Bilder. Nu har hembygdsföreningen en  egen facebooksida. Hembygdföreningens styrelse för 2017 kan du se här “Dagligt liv i Älvestad förr”  del 2. Arvid Tegnis beskrivning av livet i Älvestad från mitten av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet. Läs här Bilder från UG:s övernattning på Hembygdsgården här Lite mer historia... Läs om Älvestads kommunala historia här... Lite bilder från UG:s fisketur Se här... Som ni kanske vet så finns det ju en fin vävstuga i Bygdegåden, som är öppen onsdagar. Här kan du se lite bilder från vävstugan Undomsgården finns på Instagram och Facebook  
Senast uppdaterad 2018-01-17
Älvestad Hembygdsförening
Aktuellt
Välkommen till Älvestad Hembygdsförening
                                        Älvestad socken Älvestads socken har medeltida ursprung.  Socknen nämnes redan 1323 och kallas då Ællvistadhum. Förleden antas innehålla mansnamnet Älve. Efterleden är sta(d), 'ställe'. Socknen begränsas i norr och öster av Klockrike, i söder av Västerlösa och Normlösa (Svartån är gräns) samt i väster av Skeppsås och Fornåsa. Före 1902 skrevs socken även som Elfvestads socken. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Älvestads församling och för de borgerliga frågorna till Älvestads landskommun. Landskommunen inkorporerades 1952 i Bobergs landskommun, som 1971 uppgick i Motala kommun. Församlingen införlivades  2008 med Fornåsa församling. 1 januari 2016 inrättas distriktet Älvestad, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000. 2007 förstördes kyrkan i Älvestad av en brand men har sedan återuppbyggts i delvis ny tappning. Socknen har tillhört samma fögderier och domsagor som Bobergs härad. De indelta soldaterna tillhörde Första  livgrenadjärregementet, Vreta Klosters kompani och Andra  livgrenadjärregementet, Bergslags kompani. Till sin natur är Älvestad ganska flackt. De vida     utsikterna förtas ofta genom skogsridåer. Det finns emellertid åsar, från vilka sikten blir fri. Från Borringe ned mot Örvad sträcker sig en tydligt markerad ås. Andra tydliga höjdpartier finns vid skolan, kyrkan och Studsberg. Högst är Borringeåsen, omkring 100 m. ö. h. Nivåskillnaden mellan slätten och de högsta punkterna är dock ej mer än 30 --35 m. Det finns fem kända gravfält från järnåldern och två runristningar är kända. Älvestad Hembygdsförening bildades den 17dec 1990. Största anledningen till bildandet var att få överta ansvaret för den nedläggningshotade fritidsgården,som tidigare drivits i kommunal regi.I samband med bildandet köpte föreningen Älvestad Skola av kommunen, för 5000:-och fastigheten har därefter använts som hembygdsgård och ungdomsgård. Det finns även en vävstuga på övre våningen som är flitigt använd. Föreningen är väldigt aktiv och har många aktiviteter, även ungdomsgården är väldigt aktiv med ambitiösa ledare och en stor skara ungdomar som samlas två kvällar i veckan för olika aktiviteter. Det finns möjligheter till bland annat innebandy och fotboll, biljard, tvspel, filmtittande eller att bara umgås. Under skolloven anordnas även LAN. Om du har något du vill ha med på sidan eller har information eller  har några synpunkter om någonting här på sidan, skicka då ett mail till webansvarig eller till styrelsen här. Sprid gärna sidan till era bekanta
Älvestad hembygdsförening
Runsten vid Örevad
Älvestad kyrka brinner
2018 Så var då ännu ett år till ända. Vi har redan tjuvstartat året med julgransplundring i Hembygdsgården. Weine Johansson spelade och Kristina Hellberg ledde lekarna och barnen fick saft och godis. Se bilder här. Närmast på schemat är föreningens årsmöte, som hålls i Hembygdsgården den söndag den 25 januari kl 15.00. Sedvanliga förhandlingar och lotterier. Vi bjuder på fika. Ungdomsgården som fått en ny ledare, Johannes Johansson, tjuvstartade också året med övernattning/LAN i Hembygdsgården den 2-3 jan. Vårterminen startar den 23 januari kl. 18.00. Titta även på de fina flygbilderna över gårdar och fastigheter i Älvestad socken. Fler bilder kommer. Sist men inte minst, glöm inte Tore och hans fina bok om Drottninggatan. En sammanställning av fastigheter och människor som levt och lever där. Boken kostar 150:- och kan köpas genom Marianne Waller, tele 070-3282896, eller maila till Hembygdsföreningen, elfestad@boremail.com. Välkomna till ett nytt år med Älvestad Hembygdsförening.
Låt stå!