Älvestad hembygdsförening
Mopedrally 2018
Fråga 1  Hur högt är Omberg? 1. 263 meter X. 273 meter 2. 283 meter Fråga 2 Östgötasången Så grant står Östergyllen i sommarfager prakt och skördarna, de gyllene, de bölja. Fråga 3. Vilen av följande insekter är inte en stekel? 1.  Myra X.  Bi 2.  Spindel Fråga 4. Hur ser lärkträdets barr ut? 1. Tvådelat barr X. Enkelbarr 2. Mångdelat barr Fråga 5. Göken gal varje dag just nu, men hur är det egentligen, vem gal? 1. Både honan och hanen gal X.  Bara honan gal 2.  Bara hanen gal Fråga 6. Harry Martinsson skrev boken ”Vägen till Klockrike”, det fick ni svara på förra året. Men vad hette luffaren i boken? 1. Lubbe X.  Bolle 2.  Kagge
Fråga 7. Hur långt är avståndet från Lickstabacken till Älvan gamla station (korset till stora vägen) ? 1. 1,7 km X.  2,2 km 2.  2,5 km Fråga 8. Hur hög är densiteten hos granit dvs. hur mycket väger 1m 3 ? 1. 1700 kg X.  2700 kg 2.  3700 kg Fråga 9. Hur många ägg får du när du köper ett tjog? 1. 20 X.10 2. 30 Fråga 10. Älvestad ingår idag i Motala kommun. Vad hette kommunen före kommunsammanslagningen på 60-talet? 1. Borensbergs kommun X. Bobergs kommun 2. Fornåsa kommun Fråga  11. Vem var statsminister1979-1982 1. Torbjörn Fälldin X. Ola Ullsten 2. Olof Palme Fråga 12. Utslagsfråga vid målet.  Antalet pumpafrön var 224
Tipsfrågor under mopedrallyt