Älvestad hembygdsförening
Älvestads socken har medeltida ursprung.  Socknen nämnes redan 1323 och kallas då Ællvistadhum. Förleden antas innehålla mansnamnet Älve. Efterleden är sta(d), 'ställe'. Socknen begränsas i norr och öster av Klockrike, i söder av Västerlösa och Normlösa (Svartån är gräns) samt i väster av Skeppsås och Fornåsa. Före 1902 skrevs socken även som Elfvestads socken. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Älvestads församling och för de borgerliga frågorna till Älvestads landskommun. Landskommunen inkorporerades 1952 i Bobergs landskommun, som 1971 uppgick i Motala kommun. Församlingen införlivades  2008 med Fornåsa församling. 1 januari 2016 inrättas distriktet Älvestad, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000. 2007 förstördes kyrkan i Älvestad av en brand men har sedan återuppbyggts i delvis ny tappning. Socknen har tillhört samma fögderier och domsagor som Bobergs härad. De indelta soldaterna tillhörde Första livgrenadjärregementet, Vreta Klosters kompani och Andra livgrenadjärregementet, Bergslags kompani. Till sin natur är Älvestad ganska flackt. De vida utsikterna förtas ofta genom skogsridåer. Det finns emellertid åsar, från vilka sikten blir fri. Från Borringe ned mot Örvad sträcker sig en tydligt markerad ås. Andra tydliga höjdpartier finns vid skolan, kyrkan och Studsberg. Högst är Borringeåsen, omkring 100 m. ö. h. Nivåskillnaden mellan slätten och de högsta punkterna är dock ej mer än 30-35 m. Det finns fem kända gravfält från järnåldern och två runristningar är kända. Älvestad Hembygdsförening bildades den 17dec 1990. Största anledningen till bildandet var att få överta ansvaret för den nedläggningshotade fritidsgården,som tidigare drivits i kommunal regi.I samband med bildandet köpte föreningen Älvestad Skola av kommunen, för 5000:-och fastigheten har därefter använts som hembygdsgård och ungdomsgård. Det finns även en vävstuga på övre våningen som är flitigt använd. Föreningen är väldigt aktiv och har många aktiviteter, även ungdomsgården är väldigt aktiv med ambitiösa ledare och en stor skara ungdomar som samlas två kvällar i veckan för olika aktiviteter. Det finns möjligheter till bland annat innebandy och fotboll, biljard, tvspel, filmtittande eller att bara umgås. Under skolloven anordnas även LAN m.m. Om du har något du vill ha med på sidan eller har information eller  har några synpunkter om någonting här på sidan, skicka då ett mail till webansvarig eller till styrelsen här. Sprid gärna sidan till era bekanta.
Om Älvestad socken
Älvestad kyrka brinner
Runsten vid Örvad