Älvestad hembygdsförening
Arkiv: Flygfoton över Älvestad sid 1
Flygfoton är alltid intressant att titta på. Det blir ett helt annat perspektiv och bakgrund på bilden. Här kan vi visa flygfoton över de flesta hus och gårdar i Älvestad socken. Enstaka fastigheter och torp kan saknas, från olika års-serier och en del hus är rivna eller ombyggda t.ex de flesta soldattorp. Fotona är från tre serier: 1958/59 från AB Stockholms Aero, 1977 från Air Color och 1985 från Svenska Aero-Bilder. Bilderna är digitalt inscannade från originalnegativ och i mycket bättre kvalitet än de vi har visat på hemsidan tidigare, som var skannade från blekta råkopior. Arkiv Digital har en otroligt stor mängd flygfoton från hela Sverige inscannade och dessa bilder kommer alltså därifrån. Varje bild är länkad till dess position på karta, så du vet var fastigheten ligger. Ytterligare information kan också finnas till bilden, t.ex. hur fastigheten ser ut nu. Bilderna är sorterade byvis efter fastighetsnamn och de flesta “gamla” fastighetsnamnen är också angivna. Även bild och info ur “Sveriges Bebyggelse” från 1947 finns till vissa fastigheter.. Ha en trevlig stund och botanisera runt i socknen.
Affären i Lickstabacken. Älvan 735. Affären byggdes 1937. Tidigare låg handelsboden en liten bit längre upp i backen och byggnaden finns fortfarande kvar.Affären upphörde 1975. Läs här om handlare Sven Nilsson och lite Älvestadkuriosa. Ligger här
1958
1977
2011
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Info här. och  här
1985
Affären i Älvan. Älvan 422 Nordstjärnan. Affären startade 1928 och upphörde 1971. Läs mer här om handlare Helmer Samuelsson. Ligger här 
1958
1977
1985
2011
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Info här
Affären i Försjö. Försjö 46 Jarlsborg Handlare Ragnar Karlsson. 1951 flyttas hela fastigheten några meter in ifrån vägkorset. Ligger här
1958
1977
1985
2011
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Info här
Amnada by. Läs här om bynamnet Amnada
Amnada 10 (Östergården) Enligt “Gods och Gårdar” från 40-talet, var det här Öster- gården. Nu är beteckningen endast “Amnada 10” Ligger här
“Sveriges Bebyggelse” 1947. info här
1958
1977
1985
2011
Amnada Mellangården 30 och 32 Bild från 1985 saknas. Ligger här.
1958
1977
2011
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info.
Amnada Ödegården 15 Ligger här.
1958
1977
1985
2011
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info
Allmäna byggnader
Älvestad skola. Älvan 740 Kommunen köpte tomten för 300:-av Ida Maria Johansson, Studsbergs Norrgård, 1926, och skolan byggdes 1928. Är nu Hembygdsgård och ägs av Älvestad Hembygdsförening. Ligger här
Skolan och Lärarbostaden. fotot troligen från 1952.
Från “Sveriges Bebyggelse” 1947
Klicka på bilden för att förstora den
Lärarbostaden Älvan 742 Tjänstgjorde som bostad åt lärarna i Älvestad Skola. Ligger här
1958
1977
1985
“Sveriges Bebyggelse” 1947.
Ordenshuset IOGT Älvan 530 Skogslyckan. Uppfördes 1933. Såldes 1967 då Älvan-logen uppgick i Klockrike IOGT. Köpare var Tore Eriksson som byggde om den till bostadshus. Ligger här
1977
1985
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Info här
2011
Älvestad Brandstation Brandstationen låg/ligger här vid smedjan i Karlshov. Huset finns kvar och används som garage. Smedjan är riven. Bilden är kolorerad.
“Sveriges Bebyggelse” 1947.
2011
Amnada Östergården 20 Ligger här.
1958
1977
1985
2011
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info
Borringe by Borringe,en Sätesgård uti Älwestad Sokn uti Östergötland. Utsädet är 40 tunnor, och under sambruk i samma by liggande, samt dithörande hemman 0.5 Mantal, 10 tunnor, tilsamman 50. Höbolet är hjelpeligt. På skog är brist. Mangårdsbyggningen af trä, är prydlig; därwid befinnes en god trägård. (Geografiskt lexicon öwer Skandinavien 1818)
Borringe Säteri 14, 16 och 18 Ligger här.
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info
1958
1977
1985
1985
2011
Borringe 12 Granås och Borringe 10 Ligger här.
1958  Borringe 12, Borringe 10 i bakgrunden
2011, Borringe 12,
2011, Borringe 10
Borringe 20 Ligger här.
1977
1985
2011
Borringe Frälsegård 15 Ligger här.
1958
1977
1985
2011
“Sveriges Bebyggelse” 1947.
Borringe Frälsegård 15. Soldattorp nr 52 under Borringe Norrgård och Frälsegård som ligger här, öster om Frälsegården.
Borringe Mellangården 31 Ligger här.
1958 Borringe 10
1958
1977
1985
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info
Försjö 10 Torsbacken Ligger här.
1958
1977
1985
2011
1958
1985
2011
“Sveriges Bebyggelse” 1947.Info här
1958
1977
2011
Försjö 14 Eketorp Ligger här.
Försjö 15 Granbacka Ligger här.
1977
1985
Försjö 16 Högtomta Ligger här.
1958
1977
1985
2011
2011
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Info här
Försjö 21 Ligger här.
1977
Försjö 17 Mexihuset Ligger här.
1985
2011
1985
2011
Försjö 35 Ligger här.
1977
2011
Missionshuset Försjö 22 Ligger här
1977
1985
2011
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Info här
Försjö 40 Ligger här.
Borringe 25 Flathult Ligger här.
1958
1977
1985
2011
Försjö 45 Joelsro Huset är numera nyrenoverat Ligger här.
1958
Försjö 42 Haga Ligger här.
2011
1958
1985
2019
1977
Försjö 48 Forsbacka Här låg Hilding Fors Plåtslageri- och reparationsverkstad. Ligger här.
1977
1985
2011
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Info här
1958
Försjö 57 Västanå Ligger här.
1958
1977
1985
2011
Försjö Mellangården 49 Ligger här.
Försjö Mellangården 51 Ligger här.
1958
1977. Här syns både Mellangården 49 och 50.
1985. Här syns både Mellangården 49 och 50.
1977. Samma bild som ovan.
1958
1985. Samma bild som ovan.
2011
Försjö Västergården 50 Ligger här.
Försjö Västergården 52 Ligger här.
Översiktsbilder över Försjö Läs Försjö Byordning från 1809 här.
1958. Västergården 50 och 52
Försjökorset 1985
Försjökorset. Troligt 50-tal
Försjökorset 2021
Försjö by
1977
1985
2023
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Info här
1958
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Info här
1958
1985
1977
Försjö Östergården 52 Det gamla huset brann ner för några år sedan och ett nytt hus är nu uppbyggt (2022) Ligger här.
1958. På de här bilderna syns grenadjärtorp nr 80. Huset användes till arbetarbostad efter 1896.Torpet revs 1967 och kallades Rotetorpet.
1977
1985
Det nybyggda huset 2023
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Info här
Emaus. Försjö Östergården 80 Emaus donerades av Löjtnant C.J. Tisell, Lilla Kölbäck,till Skeppsås och Älvestads församlingar, för att i fastigheten bedriva en flickskola “under en Diaconissas handledning”. Läs gåvobrevet från  1 Nov 1860. I fastigheten bedrevs även skolkök och sparbank. Ligger här.
1977
2023. Bostadshust är rivet, endast ladugården är kvar.
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Info här
1958
Älvan 536 Älvanhem F.d. Ålderdomshemmet Ligger här
1958
2023
1977
2023