Älvestad hembygdsförening
Arkiv: Flygfoton över Älvestad sid 4
Älvan
Älvan 146 Nilsborg Ligger här
2019
1958
1977
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info här
Älvan 402 Lyckås Ligger här
2019
1977
1958
Älvan 404 Dalen Ligger här
Älvan 408 Lövsborg Ligger här
1977
1985 1985
1985. Lövsborg till höger, Villa Linneá till vänster
1958
Älvan 410 Villa Linnéa Ligger här Älvan 412 Älvsborg Ligger här
1958. 412 Älvsborg närmast.
Älvsborg, Villa Linnéa och Lövsborg ligger på rad.
1977. Älvsborg
1985. Villa Linnéa
1985. Älvsborg.
Älvan 414 Tallbacken Ligger här
1977
1985
Älvan 421 Örås Ligger här
1985
1958
Älvan 420 Nordstärnan 1 Ligger här Älvan 422 Nordstärnan 2 Gamla affären i Älvan Ligger här
1977. Gamla affären.
1985. 1958. 420 till vänster. 422 till höger.
Älvan 424 Björkudden Ligger här
1958
1977
1985.
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info här
Älvan 426 Ekemo Ligger här
1977
1985. Björkudden ligger bakom till vänster.
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info här
Älvan 427 Ljungstorp Ligger här
1958
1977
1985.
Älvan 428 Skogsfrid Ligger här
1958
1985.
“Sveriges Bebyggelse” 1947.
Älvan 434 Solhaga Hette tidigare Stensäter Ligger här
1958
1985.
“Sveriges Bebyggelse” 1947.
Älvan 440 Andersbo Ligger här
1958
1977
Älvan 452 Härtstorp Ligger här Älvan 450 Birka Eng Ligger här
1958. Härtstorp.
. 1977. Birka Äng längst bak i bilden.
1985.
Älvan 506 Åstorp Ligger här
Älvan 502 Björkliden Ligger här
1985.
1958
Älvan 512 Lövhagen Ligger här
1977
Älvan 518 Skogelund Ligger här
1958
1977
Älvan 528 Björknäs Ligger här
1958
1977
1985. Åstorp längst fram till vänster.
Älvan 530 Skogslyckan F.d. IOGT- ordenshuset. Ligger här
“Sveriges Bebyggelse” 1947.
2011
1977
1985.
Älvan 532 Edsbo Ligger här
1977
1985.
1958
Älvan 534 Skogshyddan Ligger här
2011
1977
1985.
Älvan 536 Älvanhem F.d. Ålderdomshemmet Ligger här
1958
2011
Älvestad
Älvestad 15 Björkmon Ligger här
1958
1977
2011
Älvestad 27 Solhem Ligger här
Älvestad 34 Ligger här
Älvestad 31 Brunnstorp Ligger här
1958
1977
1958
1977
2011
1958
Älvestad  Klockaregård Ligger här
Älvestad  Kyrka och kyrkby Ligger här
1958. Hö. bilden: Västergården längst fram till höger, bakom ligger Klockaregården och Östergården.
1977
1977. Klockaregården till vänster och Östergården till höger.
Älvestad  Ljungsgård Ligger här
1958
1977
1958
Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info här
Älvestad  Södergård Ligger här
1958
1977
2011
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info här
Älvestad  Västergård Ligger här
1958
2011
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info här
1977
2011
Älvestad Östergård
“Gods och gårdar” 1940. Mer info här
Örvad
Läs mer om bynamnet Örvad och andra bynamn i Älvestad här och här
Örvad 21 Ligger här
1958
Örvad 23 Ligger här
1958
1977
Örvad 31 Ligger här
1977
1985.
2011
1958
Örvad 45 Amnadatorp Grenadjärtorp nr 77 Torpet revs 2020. Låg här
1977
1985.
2011
1958
1985.
2020
Örvad Mellangården 38 Ligger här
1958
1959
Örvad Norrgården Ligger här
Örvad  Södergården Ligger här
1977
1985.
1976
1958
1977
1985.
2011
2011
1958
1977
1985.
ur “Gods och gårdar 1940”. Mer info.
ur “Gods och gårdar 1940”
ur “Gods och gårdar 1940”.
ur “Gods och gårdar 1940”. Mer info
Blandade flygbilder
Södra delen av “Drottninggatan” med Hembygdsgården i förgrunden.
Södra delen av “Drottninggatan”
Försjö by i förgrunden med vägen mot Lickstabacken.
Lickstabacken med Hembygdsgården, vägen till Studsberg till höger.
Skeppsås kyrkby
Normlösa kyrkby
Mellersta delen av “Drottninggatan”, Källtorp längst till vänster.
Södra delen av “Drottninggatan”
Lickstabacken
Älvestad kyrkby
Karlshov
Norra delen av “Drottninggatan”
Älvestad gamla kyrka
Vykort över Försjö
Vykort över Älvestad kyrkby
Vykort över Fornåsa kyrkby
Klicka på bilden för att förstora den
Örvad  Mellangården 37 Ligger här