Älvestad hembygdsförening
Arkiv: Flygfoton över Älvestad sid 2
Hälleberga by
Hälleberga Västergård 13, 17 och 15. Ligger här
Hälleberga Östergård 28, 30 och 32 Ligger här
Hälleberga Västergård 12 Ligger här
1958
1985
1958
1985
1958
1977
1977
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info här
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info här
Drottninggatan Den s.k. Drottninggatan i Älvan är en ganska unik företeelse. Den går spikrakt genom Älvestad sockenmark från väg 1050 i norr till Lickstabacken, vid landsvägen mellan Försjö och Klockrike i söder. Ursprungligen var det en vallgata där byarna i Älvestad hade sina utjordar. Sedermera byggdes där en stor del av socknens soldattorp utmed gatan och många hantverkare bodde ochså utmed vägen.. Hembygdföreningen har gjort en bok om fenomenet “Drottninggatan”, läs mera här, där du kan få veta mer om fastigheterna och människorna som funnits där genom åren. Lite tidningsurklipp om Drottninggatan här.
Vi börjar längst i norr på gatan Älvan 540 Franslund Ligger här
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info här
1958
1977
1985. Karlsberg i mitten.
Älvan 542 Karlsberg Ligger här
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info här
Älvan 544 Stensätter Ligger här
1958
1977
1985.
1958
1977
“Sveriges Bebyggelse” 1947.
Älvan 546 Hellsberg Ligger här
1958.
1977.
1985.
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info här
Älvan 602 Önnemo Ligger här
1958.
1977.
1985.
2011.
Älvan 603 Björktomta Ligger här
1977.
1985. Franslund bakom till höger.
2011.
Älvan 609 Rosendal Ligger här Älvan 611 Ryttarhagen Ligger här Älvan 613 Björkdala Ligger här
1958.
1985. Rosendal närmast, Ryttarhagen till höger.
1985
1985. Björkdala till vänster.
Rosendal 2011.
Älvan 612 Norra Lund Ligger här
1958.
1977.
2011.
Älvan 621 Bergsätter Gården är riven och en ny villa är byggd på samma plats. Ligger här
Älvan 625 Rosenlund Ligger här
1958
1958. Bergsätter till höger.
2011
Älvan 637 Stenslund Grenadjärtorp nr 40, revs sedermera och ett nytt hus byggdes. Ligger här
1958
1977.
1985
2011
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info här
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info här
Älvan 641 Katrinelund Grenadjärtorp nr 72. Gamla huset byggdes 1896, det nya huset byggdes 1989. Ligger här
2011
1958. Bakom ligger Stenslund-
Älvan 642 Hallunda Ligger här
1985
2011
1958
“Sveriges Bebyggelse” 1947.
2011
Älvan 649 Sundsvall Ligger här
1985
1958
Johannesberg “Sveriges Bebyggelse” 1947.  Mer info här
2011
Älvan 650 Bengtstorp Ligger här
1977.
2011
Älvan 657 Fridensborg Det nya huset byggdes 1880. Soldattorpet på tomten är Grenadjärtorp nr 44 Ligger här
1958
1985
Sundsvall “Sveriges Bebyggelse” 1947.  Mer info här
2011
Älvan 662 Mantorp Ligger här
1958
1985
2011
1977.
Älvan 668 Hjortsberg Ligger här
Älvan 663 Grönlund Grenadjärtorp nr 45. Soldat- torpet revs 1908 och ett nytt hus byggdes. 1994 rivs detta hus och nuvarande hus byggs. Ligger här
“Sveriges Bebyggelse” 1947Mer info här
1958
1977.
1985
2011
“Sveriges Bebyggelse” 1947Mer info här
Älvan 670 Nysäter Älvans Cykel- och Sportaffär. Cykelrepraratör Sven Ekberg Ligger här
1958
1985
1958
1977.
1985
2011
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info här
Älvan 671 Källtorp Grenadjärtorp nr 46. Huset brann ned till grunden september–oktober 1965, ett nytt hus uppfördes samma år. Ligger här
1958. Det gamla soldattorpet.
1977. Det nya huset.
1985
Älvan 677 Eriksberg Ligger här
1958
1977.
1985
2011
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info här
Älvan 680 Lyckebo Ligger här
1958
1977.
1985
2011
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info här
Älvan 683 Björkdungen Grenadjärstorp nr 47. Ett nytt hus har sammanbyggts med det gamla huset. Ligger här
1958. Brahus ligger bakom.
1977
1985
2021
Älvan 684 Gottfridsberg Ligger här
1958. På vänstra bilden syns Grenadjärtorp Nr 76 Perstorp, som revs i början av 1970-talet.
1977
Älvan 688 Hemdala Grenadjärtorp nr 48. Huset är ut/tillbyggt två gånger sedan orginal soldattorp Ligger här
Älvan 694 Västra Lund Ligger här
1958
1977
1985
2022
Älvan 701 Larstorp Ligger här
1958
1977
1985
1958
1985
“Sveriges Bebyggelse” 1947.
2011
Älvan 702 Västra Lund Ligger här
1958
1985
2011
Älvan 704 Lilla Lund Ligger här
1977
1958
1977
2011
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info här
Älvan 707 Anderstorp Ligger här
1958
1977
2011
Älvan 712 Sätersborg Ligger här
Älvan 709 Lyckhem Ligger här
1985
2020
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info här
Älvan 713 Petersborg Ligger här
1958
1985
2011
1958
1977
2011
Älvan 719 Stenkällan Ligger här
1958
1977
2022
Älvan 720 Karlstorp Ligger här
1977
1958
2011
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info här
Älvan 723 Karlslund Grenadjärtorp nr 75 Ligger här
1977
1958
2011
Älvan 725 Österskog Ligger här
1958
1977
1985
2011
Älvan 727 Solvik Ligger här
1958
1977
1985
2011
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info här
Älvan 729 Ligger här
1977
1985
2011
Älvan 736 Jacobslund Ligger här
1977
1985
Älvan 737 Undantaget Lickstabacken Var handelsbod innan den nya affären byggdes. Ligger här
1958
1977. Röda huset till vänster närmast vägen var den gamla affären.
1985
2011
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info här
Älvan 739 Hadelöf Ligger här
1958
1977
2011
Älvan 743 Östra Lund Ligger här
1958
1977
2011
1985
Älvan 749 Vitstorp Ligger här
1958
1977
2011
“Sveriges Bebyggelse” 1947. Mer info här
Älvan 618 Sandstorp Ligger här
1971.
2011
Älvan 646 Johannesberg Ligger här
Älvan 560 Storhagen Ligger här
1958
Älvan 653 Södra Lund Grenadjärtorp nr 43 Ligger här
1958
1977.
Klicka på bilden för att förstora den
1972
1972
Hälleberga Västergård 13 Ligger här
1972
1977
Älvan 728 Sättorp Ligger här Grenadjärtorp nr50
1971
2022
“Sveriges Bebyggelse” 1947
1958.